Pro doporučující lékaře

Seznam vyšetření před nástupem k hospitalizaci:

 • krevní skupina
 • anti-HIV, HbsAg, anti HBc, ASLO
 • KO, koagulace (INR, aPTT), moč chemicky a sediment
 • sérum: minerály, kreatinin, urea, celk. bilirubin, ALT, AST, GGT, lipidogram (celkový cholesterol, TAG, HDL, LDL), glykemie (u diabetiků glykovaný hemoglobin)
 • neurologické vyšetření a duplexní ultrazvuk karotid u pacientů:
  • nad 70 roků
  • po cévní mozkové příhodě (CMP) nebo tranzitorní ischemické atace (TIA)
  • se šelestem nad karotidami
 • spirometrie u pacientů
  • nad 70 roků
  • s anamnézou plicního onemocnění
  • u kuřáků
 • u plánované chlopenní náhrady vyšetření a sanace fokusů
  • stomatologické vyšetření
  • ORL vyšetření
  • u mužů nad 55 roků urologické vyšetření, u žen gynekologické
  • hematologické konziliární vyšetření u pacientů s hematologicou anamnesou
  • alergologické konziliární vyšetření, u pacientů s alergologickou anamnesou

Před přijetím vysadit antiagregační či antikoagulační léčbu dle doporučení ošetřujícího kardiologa, v případě nejistoty pak telefonická konzultace na naší ambulanci.