Kdo jsme

Kardiochirurgická klinika poskytuje superspecializovanou plánovanou i akutní péči o nemocné. Provádí celé spektrum kardiochirurgických výkonů mimo transplantace srdce a operace vrozených vad u dětí. Nabízí všechny standardní diagnostické a léčebné činnosti patřící do oblasti kardiochirurgie dospělých.

Kardiochirurgická klinika poskytuje superspecializovanou plánovanou i akutní péči o nemocné. Provádí celé spektrum kardiochirurgických výkonů mimo transplantace srdce a operace vrozených vad u dětí.

Kardiochirurgická klinika nabízí všechny standardní diagnostické a léčebné činnosti patřící do oblasti kardiochirurgie dospělých, jako jsou:

  • chirurgická léčba ischemické choroby srdeční: aortokoronární bypass s použitím / bez použití mimotělního oběhu, revaskularizace myokardu tepennými štěpy, miniinvazivní revaskularizace MIDCAB), endoskopický odběr štěpů, operace komplikací ICHS - ruptury, výdutě levé komory srdeční, defektu mezikomorového septa, akutní mitrální insuficience
  • chirurgická léčba chlopenních vad: náhrady aortální, mitrální chlopně, záchovné operace aortální chlopně, plastiky mitrální, trikuspidální chlopně
  • chirurgická léčba fibrilace síní
  • chirurgická léčba vrozených srdečních vad pro dospělé
  • chirurgická léčba onemocnění hrudní aorty - disekcí, aneuryzmat
  • chirurgická léčba srdečních tumorů (myxomů)
  • chirurgická léčba onemocnění větví aortálního oblouku
  • diagnostika, předoperační vyšetření a pooperační sledování nemocných s onemocněním srdce a hrudní aorty 

Výše uvedené činnosti spadají do rámce specializované kardiochirurgické péče, jejíž spádová oblast je v současnosti dána rámcem Olomouckého a Zlínského kraje. Po dohodě je možné operovat i nemocné z jiných krajů České republiky.

O nemocné se stará tým atestovaných kardiochirurgů, kardiologů a anesteziologů specializovaných na kardiochirurgickou problematiku.

Olomoucká kardiochirurgická klinika od svého založení (2002) patří mezi klíčová zařízení pro spádovou oblast severní a střední Moravy. Za krátkou dobu působení se podařilo vybudovat centrum s evropskými parametry jak v rámci velkého počtu operovaných nemocných, tak v nízkém počtu pooperačních komplikací a nízké mortalitě. Již od svého vzniku se lékaři snaží zavádět nové operační postupy k dosažení maximálního efektu léčby u nemocných. Nové poznatky jsou získávány i v rámci účasti na mezinárodních konferencích. Jedná se o plně arteriální revaskularizace myokardu, revaskularizace z miniinvazivního přístupu (MIDCABG), miniinvazivní odběr žilních štěpů z dolních končetin (problematika hojení ran u diabetiků). V poslední době je zaváděna technika transplantace kostních štěpů a titanových dlah při problémech s hojením hrudní kosti.

V roce 2009 klinika získala statut kardiocentra dne směrnic EU.