Čekací doby na výkony

Čekací doba na operaci činí na Kardiochirurgické klinice FN Olomouc 4-6 týdnů.