Za doc. Petrem Šantavým

24. 4. 2024

S lítostí v srdci oznamujeme, že v pátek 19. dubna 2024 náhle a navždy odešel dlouholetý lékař a někdejší přednosta Kardiochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc doc. MUDr. Petr Šantavý, Ph.D. Opustil nás tak špičkový chirurg, skvělý člověk i odborník a profesionál. Nikdy nezapomeneme!

Docent Petr Šantavý nastoupil jako lékař na II. chirurgickou kliniku FN Olomouc v roce 1998 po svém absolutoriu na lékařské fakultě. Od roku 2002 byl členem lékařského týmu nově vzniklé Kardiochirurgické kliniky, kde se stal o deset let později zástupcem přednosty pro léčebnou péči a v letech 2020 - 2023 ji vedl jako přednosta. V roce 2018 byl jmenován docentem. Zásluhou jeho chirurgických schopností bylo během jeho profesního působení zachráněno nespočet lidských životů.

Rozloučení s Petrem Šantavým proběhne na přání jeho rodiny v úzkém kruhu nejbližších. Jejich jménem prosíme také o zachování piety a respektu k jejich hlubokému zármutku.