FN Olomouc získala nejmodernější EKG přístroje

1. 2. 2023

Devět nejmodernějších EKG přístrojů české firmy BTL zdravotnická technika, a.s. může ode dneška využívat k vyšetření pacientů personál Fakultní nemocnice Olomouc. Hlavním benefitem nových elektrokardiografů je jejich digitalizovaný provoz, propojení s klinickým informačním systémem CONNECTin a využití umělé inteligence při zpracování dat. FN Olomouc je první nemocnicí v České republice, která tyto přístroje využije v každodenním provozu.

  • Nové přístroje využijí zdravotníci na devíti pracovištích FN Olomouc.

 

„Pro zahájení vyšetření stačí přiložit čtečku k identifikačnímu štítku pacienta. Naměřená data jsou okamžitě ukládaná do společného úložiště a jsou dostupná všem odborníkům v nemocnici, kteří o konkrétního pacienta později pečují. Odpadá tedy často obtěžující povinnost distribuovat a archivovat papírovou podobu EKG,“ vysvětluje Ing. Nela Skulová z Oddělení biomedicínského inženýrství FN Olomouc. Neznamená to ale, že tisk do klasické papírové podoby není možný. „Existují jistě situace, kdy je i tradiční podoby výsledků EKG vyšetření potřeba. Proto je zachována i tato možnost,“ dodává Nela Skulová.

Oddělení biomedicínského inženýrství spolupracovalo na finalizaci přístroje. Přispělo praktickými zkušenostmi k dokončení jak technické, tak designové podoby EKG. Elektrokardiografy budou od dnešního dne sloužit na následujících pracovištích: I. chirurgická klinika, Onkologická klinika, Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, III. interní klinika, I. interní klinika, Infekční oddělení, Klinika pracovního lékařství, Kardiochirurgická klinika a Oddělení urgentního příjmu.