ECMO centrum

Centrum pro mechanické podpory srdeční – ECMO centrum zajišťuje léčebnou péči o pacienty s kritickým selháním srdce a/nebo plic v případech, kdy nelze zajistit jejich funkci standardními léčebnými metodami.

Působnost ECMO centra patří zejména do oborů intenzívní medicíny, kardiologie, kardiochirurgie a dětské intenzivní medicíny.  

  • Superkonziliární péče pro nemocné z celého Olomouckého a Zlínského kraje. Zajištění transportů nemocných indikovaných k metodě ECMO do ECMO centra FN Olomouc.
  • Výzkum v oblasti extrakorporálních metod. 
  • Spolupráce s tuzemskými i zahraničními centry na klinické i vědecké problematice mimotělních podpor oběhu a plic. 
  • ECMO centrum je připraveno poskytnout péči celkem 4 pacientům najednou.
  • Jsme připraveni poskytnout ECMO podporu i pacientům s COVID-19 způsobeným ARDS.